دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 آموزه های حقوق کیفری؛ اولین نشریه علمی پژوهشی دانشگاه 
 

 آموزه های حقوق کیفری؛ اولین نشریه علمی پژوهشی دانشگاه
مجله آموزه های حقوق کیفری بر اساس مجوز کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور موفق به اخذ درجه علمی پژوهشی شد.
این نشریه که به سردبیری دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی و مدیر مسئولی حجت الاسلام محمدباقر فرزانه منتشر می شود در آخرین ماه سال 90 موفق به اخذ درجه علمی پژوهشی شد.
بر اساس نام رئیس مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم این نشریه به مدت دو سال از اسفند 90 تا اسفند 92 موفق به احراز این رتبه علمی شد.
شایان ذکر است دانشگاه علوم اسلامی رضوی دارای پنج نشریه علمی است که پرونده اخذ درجه علمی برای این نشریات در کمیسیونهای مربوط تحت بررسی است و نشریه آموزه های حقوق کیفری اولین نشریه این دانشگاه است که مراحل اخذ درجه علمی را با موفقیت طی کرد. 
تاريخ: ۱۳۹۱/۱/۱۵