دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منوي اصلي
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 نخستین شماره مجله آموزه های حقوق کیفری منتشر شد 
 

 نخستین شماره مجله آموزه های حقوق کیفری منتشر شد

دوره جدید ویژه نامه حقوق مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی که پیش از این بصورت ویژه نامه در چهار رشته منتشر می شد با عنوان آموزه های حقوق کیفری انتشار یافت.
نخستین شماره این نشریه که با عنوان آموزه های حقوق کیفری انتشار می یابد به سردبیری دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی استاد دانشگاه شهید بهشتی است و زیر نظر هیئت تحریریه مجله که از استادان رشته حقوق دانشگاههای مختلف کشور است.
این شماره حاوی مقالاتی از دکتر حسین غلامی, دکتر محسن عینی, دکتر رحیم نوبهار, دکتر فرید محسنی و دکتر بهزاد رضوی فرد است.
مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی از سال 80 انتشار می یابد که دوره جدید انتشار آن با هدف انتشار مجله با ویژگی مجله علمی پژوهشی صورت گرفته است. 

تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۸